W 2016 roku wdrożyliśmy nową platformę komunikacji dla marki Castorama, której rolą było zaprezentowanie produktów z oferty w świeżym, lifestylowym świetle.

Odnosząc się do konsumenckich insightów, uwzględniających potrzeby naszych konsumentów, przenieśliśmy ciężar komunikacji z produktu na osobę.
Remont, nawet wielki, ma spełnić określoną funkcję. Ma sprawić, byśmy poczuli się w naszym domu lepiej. Bo gdy w domu będziemy się czuć lepiej, natychmiast przeniesie się to na resztę życia.
Zrealizowaliśmy łącznie ponad 50 spotów reklamowych, w których nasi bohaterowie, kierując się wskazówkami głosu lektora, realizowali swoje potrzeby w przyjaznej, familijnej i humorystycznej formie.
A Castorama podpowiadała, jak się lepiej urządzić. W domu i w życiu.