ING Bank Śląski rozpoczął kampanię, w której Katarzyna Nosowska zachęca młodych naukowców i start-upy do udziału w konkursie na najlepsze rozwiązania dotyczące zielonej energii. Celem programu grantowego banku jest wsparcie projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju. Pula nagród to 1 mln zł. Za działania reklamowe odpowiadają agencje Gong i MullenLowe MediaHub.

– W pierwszej edycji konkursu grantowego chcemy zwrócić uwagę naukowców i przedsiębiorców na takie problemy, jak zanieczyszczenie powietrza, niska efektywność energetyczna, czy niewielkie wciąż wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Najlepsze rozwiązania dotyczące obszaru czystej energii otrzymają wsparcie finansowe od ING w wysokości 1 mln zł. Ta inicjatywa wpisuje się w cele banku związane ze zrównoważonym rozwojem, a więc promowaniem działań proekologicznych – powiedziała Barbara Pasterczyk, dyrektorka odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

W obecnej edycji konkursu grantowego zostaną wyłonione najbardziej innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na wyzwanie konkursu: „Jak możemy zapewnić czystą i dostępną energię”. Najlepsze rozwiązania zgłoszone do konkursu otrzymają granty na dalszy ich rozwój: 400 tys. zł za 1. miejsce, 300 tys. zł – za 2. i 150 tys. zł za 3. Zgłoszenia można wysyłać do 30 maja br. Konkurs promuje kampania pod hasłem „Więcej zielonej energii nam trzeba”, która obejmuje telewizję, internet i social media. Do udziału w konkursie zachęca Katarzyna Nosowska. Za kreację reklam odpowiada agencja Gong, planowaniem i zakupem mediów zajął się MullenLowe MediaHub.